Tekoja tietoturvan kestävään parantamiseen

Keskitymme yritysten tietoturvakokonaisuuden ja sen eri osa-alueiden konkreettiseen parantamiseen.

Eteenpäin kokonaisuuden kanssa

Autamme tekevällä ja eteenpäin vievällä otteella tietoturvan kokonaisuuden kanssa. Meillä on erityyppisiä projektiaihioita, joista lähteä liikkeelle.

Projekti

Tietoturvaperusta

Kun tietoturvan kokonaisuutesi on epämääräinen ameba, mutta liiketoimintasi edellyttää sen järkevää hallintaa. Perusta-projekti on yhdistelmä konkreettista tietoturvan kuntoonlaittoa ja tarpeitasi vastaavan tietoturvamallin luontia. Projektin tuloksena tietoturvasi on paremmalla tasolla sekä ymmärrät, miksi ja miten juuri sinun yrityksesi kannattaa tehdä tietoturvaa. Hahmotat nykytilanteesi ja mietimme yhdessä sopivat tavoitteet ja etenemistavat tuleville vuosille.

Kevytprojekti

Suunta ja vaihtoehdot

Tietoturvalle pitäisi tehdä jotain, mutta rahat ja aika ovat kortilla. Monti auttaa höyhenen kevyellä otteella. Asiakkaana et ole sidottu pitkiin työpajapäiviin, vaan kuormitamme sinua mahdollisimman vähän. Raporttimme ei ole kankean tietoturvastandardin mukainen tarkistuslista, vaan analyysi juuri sinun tilanteestasi ja vaihtoehdoistasi.

Johdon sparraus

Ymmärrettävä tietoturva

Tietoturva tuntuu etäiseltä asialta ja sitä on vaikea istuttaa yrityksen strategiaan. Napakka räätälöity sessio tietoturvan kanssa kipuileville yritysjohtajille ja johtoryhmille auttaa vastaamaan mieltä askarruttaviin tietoturvakysymyksiin. Kirkkaamman ymmärryksen siivittämänä on helpompaa edetä tietoturvan kanssa.

Työesimerkkejä

Kehitämme uusia tapoja tukea ja kehittää asiakkaidemme luotettavuutta.

Luotettavuus­viestintä

Vain harva yritys osaa kertoa ja kuvata, miksi asiakkaiden tulisi luottaa juuri heihin ja heidän tuottamaansa palveluun. Autamme sinua viemään luotettavuudesta viestimisen seuraavalle tasolle ja ulosmittamaan siitä saatavan kilpailuedun.

Salasanahallinnan kokonaistoteutus

Otamme mielellämme toteutusvastuun mitä erilaisemmista kokonaisuuksista, kuten salasanahallinnasta. Mitä laajemman vastuun saamme, sitä parempi, mutta voimme olla myös tukevassa roolissa. Hoidamme kaiken teknisestä suunnittelusta käyttöönottoon, kouluttamiseen ja tukeen.

Tietoturva­kulttuurin rakentaminen

Autamme ottamaan askelia eteenpäin pelkistä tietoturvaohjeista ja ylhäältä-alas kouluttamisesta. Toteutamme asiakkaillemme projekteja, joissa kehitetään ja nostetaan ihmisten kyvykkyyttä ottaa omistajuus oman työnsä tietoturva­kysymyksistä.

Visuaalinen tietoturvan kokonaisuus

Kestävän tietoturvakulttuurin perusedellytys on ymmärrettävyys. Autamme asiakkaitamme kuvaamaan tietoturvan kokonaisuuttaan visuaalisesti, mikä tehostaa esimerkiksi riskienhallintaa ja havainnollistaa tietoturvaan käytetyn rahan tuloksia.

Tukea ja helpotusta tietoturvatyöhön

Montin olemassa olon perimmäinen tarkoitus on auttaa yrityksissä tietoturvasta vastaavia ihmisiä työssään.

Jatkuva palvelu

Monti huolehtii eteenpäin

Kun omat kädet eivät riitä, mutta tietoturvaihmisen palkkaaminen olisi ylimitoitettua. Roolimme vaihtelee tilanteen mukaan. Välillä meillä on vetovastuu kokonaisuudesta ja joskus vastaamme tietystä osa-alueesta. Työllämme on aina konkreettiset aikaan sidotut tavoitteet ja työskentelemme asiakasyrityksen sisällä - emme etäisenä ulkoisena konsulttina.

Projektinhallinta

Tietoturvaprojektien vetoapua

Otamme projektinhallintavastuun, jotta asiat rullaavat sujuvasti eteenpäin. Yhdistämme tietoturvaosaamisemme rautaiseen kykyyn viedä mitä erilaisempia projekteja eteenpäin. Hyvä esimerkki on ulkoiseen auditointiin valmistautuminen, joka voi vaatia kymmenien ihmisten osallistamista, aikatauluttamista ja teknisistä asioista sopimista auditoivan tahon kanssa.

Perinteiset tietoturvatyöt

Teemme tarvittaessa yksittäisiä tai useiden projektien kokonaisuuksia.

Tekninen testaus

Montin tietoturvatestaus vastaa tarpeeseen varmentaa tietyn järjestelmän tai teknisen kokonaisuuden teknistä tietoturvatasoa. Testaus on aina sovitettu asiakkaan tarkkaan tarpeeseen. Testauksen kohteena voi olla esimerkiksi web-sovellus, API-rajapinta, yksittäinen palvelin, verkkoratkaisu tai koko infra. Testauksemme toteuttavat asiantuntijat ovat Suomen kovatasoisimpia.

Tietoturva-arkkitehtuuri

Monti arvioi järjestelmien ja pilvipalveluiden arkkitehtuuria ja konfiguraatioita sekä vertaa niitä parhaisiin käytäntöihin ja suosituksiin. Peilaamme tuloksia aina myös asiakkaan liiketoimintatarpeisiin. Kohteena voi olla esimerkiksi verkkoinfra, sovellusarkkitehtuuri, sovelluskehitysprosessi tai pilvipalvelu (Azure, AWS, GCP, M365).

Hallinta

Monti suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tietoturvan kannalta olennaisia dokumentteja, prosesseja ja analyysejä. Hallinnolliset erillistyömme kohdistuvat tarkkaan tarpeeseen, jotta asiakkaamme saavat käyttökelpoisia ja heille räätälöityjä lopputuotteita. Työt voivat käsitellä esimerkiksi uhkamallinnusta, riskienhallintaa, tiedon luokittelua, jatkuvuussuunnittelua tai käyttäjähallintaa.

Ota yhteyttä ja keskustellaan.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi niin olemme yhteydessä.

Voit myös olla suoraan yhteydessä meihin puhelimitse tai sähköpostitse.

050 556 7764
monti@monti.fi

Tietoturvatoimisto Monti
Monti Oy Linnoitustie 6 02600 Espoo
Y-tunnus 3271673-2